Kupujúci:

Meno a priezvisko: 

Ulica a číslo:

Mesto: 

PSČ:

Telefón: 

E-mail:

Predávajúci:

Obchodné meno: Lamino s.r.o.

Ulica a číslo: Lokca 327

Mesto: Lokca

PSČ: 02951

Telefón: 0948 114 915

E-mail: info@nabytkovekovanie.eu

IČ: 47 159 588

IČ DPH: SK 2023787733

Reklamujem u Vás nižšie uvedený zakúpený tovar s popisom závady. V zmysle zákona Vás prosím o oznámenie výsledku reklamácie v zákonnej lehote do 30 dní. V opačnom prípade budem považovať reklamáciu za opodstatnenú.

Tovar bol zakúpený v e-shope www.nabytkovekovanie.eu  dňa………………..

Číslo faktúry: ………………………

Reklamovaný tovar:

Popis vady, predmet reklamácie:Zoznam príloh: 

  • Reklamačný protokol
  • Reklamovaný tovar
  • Prefotený doklad o kúpe
  • Iné _________________

V ………………………………….

Dňa…………………………  

Podpis:……………………….

                                   

Vyjadrenie predávajúceho: 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Podľa nášho názoru Vaša reklamácia BOLA* / NEBOLA* opodstatnená. Preto navrhujeme:Reklamácia bola vybavená dňa: ………………………….

Reklamáciu vybavuje / tel. konktakt: …………………………………                                  

                                                                     

Pečiatka a podpis predávajúceho: