Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

Lamino s.r.o.

e-shop: www.nabytkovekovanie.eu

Lokca 327

02951 Lokca

IČO: 47 159 588

IČ DPH: SK 2023787733

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar:Číslo dokladu za kúpu tovaru:Dátum objednania/dátum prijatia:Meno a priezvisko spotrebiteľa:


Adresa spotrebiteľa:


Podpis spotrebiteľa:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum: